Penge til at skabe byer i vandbalance

21-03-2011

Et nyt innovationskonsortium har fået støtte til at udvikle systemer så vi bedre kan udnytte vandressourcerne i byer, og gøre de tæt befolkede områder mere robuste overfor skybrud.

Samarbejde mellem virksomheder, offentlige forskningsinstitutioner og almen-nyttige rådgivere skal skabe vækst og innovation i danske virksomheder. Det kommer til at ske i 7 nye innovationskonsortier som netop har fået støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation under Videnskabsministeriet.

GEUS er partner i ét af konsortierne "Byer i Vandbalance", som skal udvikle systemer, så vi bedre kan udnytte vandressourcerne i byer, og gøre de tæt befolkede områder mere robuste overfor skybrud.

Mere intelligent brug af vandressourcer
Oversvømmelser som følge af skybrud og øget regnmængde har gentagne gange præget overskrifter i medierne. Omfang og følgeskader kan mindskes ved massive investeringer i større kloakker, men der er også andre muligheder, der både er billigere og mere intelligente.

Konsortiet skal udvikle systemer til afbalanceret vandhåndtering på deloplandsniveau. Det betyder, at en by ikke forbruger så meget vand, at de naturlige vandressourcer, - med genbrug, overudnyttes. Samtidig skal kvaliteten af vandkredsløbet forbedres ved at fjerne miljøskadelige stoffer, før regnvand og spildevand sendes ud af byen. En grøn struktur, der kan håndtere øget mængder af regnvand, er et af midlerne til at formindske presset på kloakkerne, samtidig med at regnvand kan bruges som en ressource, og grundvandsdannelsen kan øges.

Danske virksomheder er helt i front, når det gælder rensning af spildevand. Innovationskonsortiet er en unik mulighed for at skabe endnu en dansk styrkeposition. Rådgivning og teknologier, der kan tilpasse byer til fremtidens skybrud og samtidig skabe grønne og robuste byer, der ikke overudnytter eller forurener sine ferskvandsressourcer, repræsenterer et stort globalt markedspotentiale.

Konsortiets deltagere

Virksomheder:
Wavin A/S, Per Aarsleff A/S, Orbicon A/S, VandCenter Syd, Københavns Energi A/S, Århus Vand A/S, Spildevandscenter Avedøre I/S.

Forskningsinstitutioner:
Danmarks Tekniske Universitet, København Universitet, GEUS

Rådgivnings- og videnspredningsparter:
Teknologisk Institut, DHI

Øvrige parter:
Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune

Kontaktperson:
Centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut
Tlf.: 7220 2285
E-mail: uhi@teknologisk.dk