Glødende interesse for magmaer - Danmarks Geologipris 2010 er uddelt

12-03-2011

Danmarks Geologipris 2010 blev tildelt seniorforsker Troels Frederik Daugaard Nielsen fra GEUS. Hans karriere har fra starten centreret sig om basalterne omkring Nordatlanten.

Danmarks Geologipris 2010 blev i dag lørdag d. 12. marts tildelt seniorforsker Troels Frederik Daugaard Nielsen fra GEUS. Prisen på 25.000 kr. blev givet for hans alsidige og nyskabende bidrag til forståelsen af Grønlands magmabjergarter, og deres indhold af mineraler.

Troels Nielsen indledte sin forskningskarriere med en artikel i Nature om dannelsen af Nordatlanten, og han beviste allerede den gang, at han er en fremragende iagttager af naturen og en af de mest idérige og originalt tænkende geologer i Danmark.

I det seneste årti har Troels Nielsen studeret den såkaldte Skærgaards Intrusion i Østgrønland, som er et lagdelt magmakompleks, der blandt andet indeholder palladium, platin og guld mineraler, der har stor økonomisk betydning, og som det er kritisk at have adgang til for det moderne samfund. Arbejdet har omfattet en nyfortolkning af intrusionens struktur, volumen og kemiske sammensætning.

Og i Vestgrønland har han i de seneste år arbejdet med kimberlitter, som er moderbjergart for diamanter. I denne forbindelse har Troels Nielsen belyst kimberlitmagmaernes oprindelige kemiske sammensætning, der er en problemstilling, som geologerne i mange år har diskuteret uden at blive enige. Glødende engagement for det geologiske fagmiljø er én af Troels Nielsens mærkevarer, og han har i mange år ivrigt delt sine idéer med kollegerne.

Prisen blev overrakt af administrerende direktør Johnny Fredericia fra GEUS under årsmødet i Dansk Geologisk Forening på Geocenter Danmark i København.

Ved overrækkelsen sagde Johnny Fredericia: "Troels er en tænksom geolog med et stort overblik og en interesse så glødende, som de magmaer han arbejder med, for geologi og for mineraler og for deres nødvendig og brug i samfundet. Han har altid villigt delt sin viden og virket som faglig inspirator og debattør blandt fagfæller og kollegaer."

Danmarks Geologipris på 25.000 kr. uddeles én gang om året af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) efter indstilling fra bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.

Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, der i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.

Yderligere oplysninger:
Om Danmarks Geologipris kan findes på Dansk Geologisk Forenings hjemmeside: 2dgf.dk
eller hos foreningens formand Lars Nielsen fra Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet, tlf.: 35 32 24 54, e-mail: ln@geo.ku.dk

Prismodtageren kan kontaktes på:
Seniorforsker Troels F. D. Nielsen, GEUS
Tlf.: 38 14 22 24, e-mail: tfn@geus.dk

Læs artiklen: Jagt på grønlandske diamanter i ny fase
http://www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_1_06_p30-33-dk.htm

Læs artiklen: Mineral opkaldt efter Nielsen
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/mineral-opkaldt-efter-nielsen

Direktør Johnny Fredericia fra GEUS overrækker Danmarks Geologipris 2010 til seniorforsker Troels F. D. Nielsen. Foto GEUS

Modtageren af Danmarks Geologipris 2010, seniorforsker Troels F. D. Nielsen i felten i Grønland, hvor han virkelig er i sit es

Modtageren af Danmarks Geologipris 2010, seniorforsker Troels F. D. Nielsen i felten i Grønland, hvor han virkelig er i sit es. Foto: GEUS