Vulkanen Grímsvötn i udbrud

23-05-2011

Den islandske vulkan Grímsvötn er gået i udbrud. Den ligger under iskappen Vatnajøkull og er en af Islands mest aktive vulkaner. Denne gang når askeskyen op i 20 km's højde og forstyrrer flytrafikken.

Vulkanen Grímsvötn på Island gik i udbrud lørdag den 21. maj, og udbruddet giver sig udslag i en cirka 20 km høj askesky, som har betydet, at der er lukket for al flytrafik i Island.

Grímsvötn er en subglacial basaltisk vulkan, og den har den højeste udbrudsfrekvens af alle de islandske vulkaner. Den ligger tæt på midten af iskappen Vatnajøkull, og den anses for at ligge over eller tæt på den termale anomali under Island, som betegnes den islandske kappediapir.

Vulkanen har en veludviklet caldera med en subglacial kratersø, som vedligeholdes af konstant geotermal aktivitet. Udbruddet af lava i den subglaciale sø fører til eksplosiv vulkanisme og askedannelse. Man vurderer at isdækket ved udbrudsstedet er relativt tyndt (50-200 m), og man forventer, at vandstanden i kratersøen vil øges under udbruddet og måske føre til et jökullløb, hvor vandet hurtigt strømmer ud af søen.

Højden af askeskyen i forbindelse med udbruddet er større en Grímsvötns seneste udbrud i 2004, og skyen er cirka dobbelt så stor som sidste års askesky i forbindelse med udbruddet i Eyjafjallajökull vulkanen.

En væsentlig forskel mellem sidste års udbrud i Eyjafjallajökull og det nuværende i Grímsvötn er, at Grímsvötn er en basaltisk vulkan, som kun opfører sig eksplosivt fordi udbruddet sker under vand. Eyjafjallajökull udbruddet i 2010 gennemgik en kemisk udvikling under udbruddet fra basaltisk til rhyolitisk, som er langt mere eksplosivt.

Selvom højden af askeskyen i det nuværende udbrud er større end ved tidligere udbrud, så betyder det ikke nødvendigvis, at der dannes mere aske. Ydermere er den aske som dannes mere grovkornet, og den falder relativt hurtigt ned. Endelig er vejrforholdene i Island roligere end under udbruddet i fjor og det forventes ikke at det nuværende udbrud vil være årsag til langvarige forstyrrelser af flytrafikken.

Yderligere information kan findes på Islands meteorologiske kontor (www.vedur.is), og Institute of Earth Sciences and the Nordic Volcanological Centre, Islands universitet (www.earthice.hi.is).

eller
Karen Hanghøj
Tlf.: 38 14 22 22
E-mail: kha@geus.dk

Vulkanen Grimsvötn (rød prik) ligger under iskappen Vatnajökull i Island.

Kontakt

Thomas Find Kokfelt
Seniorforsker
Petrologi og Malmgeologi
Telefon91333883