Var klimaændringer årsag til at Nordboerne på Grønland bukkede under?

20-06-2011

Nordboernes samfund på Grønland bukkede under omkring år 1350, fordi klimaet blev stadig koldere. Området blev ikke ubeboeligt, men nordboerne tilpassede sig ikke klimaforandringerne.

Forskningen, der blev ledt af Dr. Sofia Ribeiro fra Københavns Universitet, og som for tiden arbejder ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, fokuserede på Disko Bugt i det vestlige Grønland og brugte en sediment kerne fra havbunden til at rekonstruere klimaændringer gennem de sidste 1500 år.

Hændelser, der indtraf i løbet af denne tidsramme omfattede ankomsten af Nordboerne, ledt af Erik den Røde i år 985. Efter etablering af en koloni, kendt som Vesterbygden, rejste Nordboerne nordpå til Disko Bugt, som var et vigtigt jagtområde for hvalrosser og sæler.

"Vores undersøgelse tyder på, at på det tidspunkt hvor Nordboerne ankom til Vestgrønland, var klimaforholdene relativt milde og gode for bosætterne" sagde Ribeiro. "Men i år 1350 brød kolonien sammen - og grunden hertil har længe været debatteret."

Det marine perspektiv i forskningen er særligt relevant fordi Nordboerne beboede de indre fjordområder. Forskningsholdet sammenlignede rekonstruktioner af lufttemperaturer fra data fra iskerner med deres egen marine historie. Resultaterne understreger den regionale kompleksitet i klima mønstre i undersøgelsesområdet, som kan variere fra iskerne rekonstruktioner, og er stærkt kontrolleret af den svingende indflydelse af 'varm' atlantisk vand som bliver fort nordpå af den Vestgrønlandske Strøm.

"Vores undersøgelse viser et større skift til køligere forhold og omfattende havis, som falder sammen med det anslåede tidspunkt for Vesterbygdens kollaps i år 1350," sagde Dr. Ribeiro. "Nordboerne var stolte af at være europæere, landmænd og kristne, og tilpassede sig aldrig Inuitternes jagt- og overlevelseteknikker, så disse temperaturændringer ville have skabt betydelige problemer for kolonisterne og deres husdyr. "

Vanskeligheder med landbrug menes at have tvunget Nordboerne til bruge marine ressourcer, men holdet foreslår at stigningen i havis må have haft en stor indvirkning på arter så som vandrende sæler, mens handelsruter blev blokeret.

"Vi kan ikke tilskrive slutningen af den norrøne civilisation til en enkelt faktor, men der er tilstrækkelige data til at vi kan foreslå, at klimaforandringer spillede en hovedrolle i dens sammenbrud," konkluderede Ribeiro. "Barske klimaforhold gjorde landbrug og kvægproduktion stadig vanskeligere og den omfattende havis forhindrede sejlads og handel med Europa. "

"Der er måske en vigtig ting at lære fra Nordboernes sammenbrud, og det er en lære om tilpasning: At være i stand til at tilpasse vores værdier og livsstil, når tiderne skifter. Det er en vigtig udfordring, vi står overfor i dag som et samfund."

Kontakt:
Post Doc. Sofia Ribeiro, GEUS
Tlf:. 38 14 29 02
E-mail: sri@geus.dk

Ribeiro. S, Moros. M, Ellegaard. M, Kuijpers, A, "Climate variability in West Greenland during the past 1500 years: evidence from a high-resolution marine palynological record from Disko Bay", Boreas, Wiley-Blackwell, 2001, DOI: 10.1111/j.1502-3885.2011.00216.x

Et sammendrag af artiklen kan hentes gratis på Wiley Online Library:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1502-3885.2011.00216.x/abstract