Geoviden nr 1/2011 og 2/2011

12-07-2011

Bornholm er det overjordiske bevis på undergrundens forkastningszone SorgenfreiTornquist Zonen. Zonen strækker sig gennem Danmark, Skåne og Østersøen.

BornholmSkåne regionens tektoniske udvikling,

Slutdepot for Risøs radioaktive affald
Folketinget har pålagt GEUS at se på mulighederne for at deponere radioaktivt affald i Danmark. Studiet omfatter depottyper, geologi og logistik.

Læs geoviden