Et skridt nærmere på at udpege det pesticidfølsomme Danmark

17-01-2011

Med en ny metode kan geologerne udpege sandede områder, hvor der er stor sandsynlighed for, at pesticider trænger ned i grundvandet. Næste skridt er en tilsvarende metode for lerjord.

Danske forskere har udviklet en metode til at udpege de områder med sandjord, hvor der er størst risiko for, at pesticider fra landbrugsdrift siver ned til grundvandet. Forskerne er endnu ikke helt klar med tilsvarende metode for lerjord, så vi i det meste af Danmark kan vurdere, hvor der er størst mulighed for forurening af grundvandet med sprøjtegiftene.

Det er hovedkonklusionen i projektet Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, hvor forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet i en årrække har arbejdet sammen om at udvikle en metode til at udpege de landbrugsområder, som er særligt følsomme overfor udvaskning af pesticider til grundvandet.

Første del af projektet var koncentreret om sandjorde, og resultaterne viser, at man kan karakterisere sandjordes følsomhed ud fra viden om få simple jordparametre: indholdet af humus, ler og silt. Det blev afrapporteret i 2004, og den udviklede metode er efterfølgende afprøvet med et godt resultat på sandjordsområder forskellige steder i landet.

En rapport for projektet omhandler den tilsvarende problemstilling for lerjorde. Her er resultaterne knap så skudsikre, fordi det ikke har været muligt at afprøve den udviklede metode. Projektet for lerjorde var betydelig mindre omfattende end for sandjorde, og undersøgelserne er fortrinsvis baseret på eksisterende data og resultater fra beslægtede projekter.

  • "Vi mangler stadig en fuldstændig forståelse af transportprocesserne i lerjorde, men med de nye resultater er vi kommet et stort skridt nærmere med udviklingen af et redskab, der kan udpege pesticidfølsomme landbrugsarealer i Danmark. Vi mangler specielt nogle målinger og observationer fra naturen, så vi kan afprøve om fremgangsmåden virker i praksis, siger statsgeolog Per Rosenberg fra GEUS."

  • "Det vil kræve en yderligere indsats, hvor vi får indsamlet de nødvendige data", slutter han.Rapporterne fra KUPA projektet findes på kupa.dk.

    Arbejdet med KUPA ler er en del af Pesticidplan 2004-2009.

    Kontakt:
    Per Rosenberg GEUS, E-mail: pro@geus.dk, TLF: 3814 2323 / 2120 5619
    Bo V. Iversen DJF, E-mail: bo.V.Iversen@agrsci.dk, TLF: 8999 1728