Nyt digitalt geologisk kort over det arkæiske grundfjeld i Sydvestgrønland

11-02-2011

I forbindelse med en vurdering af mineralpotentialet i det arkæiske grundfjeld i Sydvestgrønland har GEUS fremstillet nye digitale kort. Formålet er at skaffe mere interesse for områdets råstoffer.

swglmap-hjemmeside GEUS stiller fra tirsdag d. 8/2 - 2011 et nyt digitalt geologisk kort over det arkæiske grundfjeld i Sydvestgrønland til rådighed på internettet. Det interaktive kort dækker området mellem Ameralik fjord i nord (64º 00'N) og Sermiligaarsuk fjord i syd (61º 30'N). Det nye korts hjemmeside kan findes under: www.geus.dk/swgrmap/swgrmap-dk.htm

Kortet er fremstillet i forbindelse med den vurdering af områdets mineralpotentiale, som GEUS har udført i området i perioden 2008-2010, en aktivitet som har været støttet økonomisk af Råstofdirektoratet i Grønland. Aktiviteten har haft til formål at producere ny geologisk viden om grundfjeldet i Sydvestgrønland med henblik på at forstå de grundlæggende geologiske processer, som har dannet områdets bjergarter og mineraliseringer. Det overordnede formål er at fremme Grønland som et muligt område for mineralefterforskning, og at fremstille denne viden bredt til offentligheden og specialister.
Det digitale kort er baseret på eksisterende kortgrundlag for området (10 geologiske kort i skala 1:100.000) og feltarbejdet udført i perioden 2008-2010. Kortet er delvist interaktivt og rummer detaljeret information omkring geologiske temaer som f.eks. geokemi, geokronologi, metamorf petrologi og geofysik, der alle er arrangeret i lag, der kan vælges til og fra. Der er oprettet en ny fælles signaturforklaring for kortet følgende de internationale retningslinjer og konventioner for geologiske termer og bjergartsnavne.

En lang række forskningsmæssige resultater er opnået i denne indsats, og mange af disse vil blive publiceret den kommende årrække. De mange videnskabelige bidrag fra denne proces udgør en selvstændig videnskabelig session ved EGU-mødet i Wien i april 2011, hvor 18 publicerede abstracts præsenterer geologiske aspekter af SV Grønland.