Inspiration til gymnasiernes AT-opgave

09-02-2011

Årets AT-emner kan være overvågning ved hjælp af moderne teknologi. GEUS tilbyder derfor en introduktion til tre emner. GEUS overvåger nemlig Danmarks grundvand, Grønlands indlandsis og hele rigets jordskælv.

Årets AT-emne (almen studieforberedelse), som alle landets 3. g'ere skal skrive opgave om, er meldt ud: "Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor selviscenesættelse og/eller overvågning med brug af moderne teknologi spiller en væsentlig rolle." Sådan lyder opgaven 2011.
GEUS arbejder med flere store programmer for overvågning af vores miljø, og vi har publiceret materiale om anden overvågning af miljøet i samarbejde med andre institutioner. Vi har derfor fundet en række sider, hvor I kan finde inspiration om overvågningsemnet:

Overvågning af grundvand

Overvågning af grundvandet i Danmark
http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/grundvandsovervaagning.htm

Seneste grundvandsrapport: Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2009
http://www.geus.dk/cgi-bin/webbasen_nyt.pl?id=1295870249|cgifunction=form

Varslingssystem for pesticider
http://pesticidvarsling.dk/index.shtml

Artikel: Overvågning af pesticider i grundvandet
http://www.geus.dk/publications/aarsberetning00/aab00-02.htm

Overvågning af Indlandsisen i Grønland

Smeltningen af is og kælvningen af isfjelde fra Indlandsisen i Grønland er i de seneste år steget markant, og tabet af is fra det store isdække er fordoblet inden for de seneste 10 år. Det får havniveauet til at stige, og det vækker bekymring mange steder i verden, hvor mange mennesker er bosat i lavtliggende kystområder. Klima- og Energiministeriet har derfor søsat et program til overvågning af Indlandsisen. Den nye overvågning, der ledes af GEUS, fokuserer på, hvad der sker langs randen af Indlandsisen, hvor massetabet fra smeltning og kælvning af isfjelde finder sted. Overvågningen sker ved hjælp af fuldautomatiske målestationer, som måler smeltningen, klimaet og isens bevægelse. Glaciologerne supplerer målingerne på overfladen med målinger fra fly og satellit. Den danske overvågning suppleres med målinger fra flere udenlandske stationer på isen. Den samlede internationale indsats vil i årene fremover give et mere præcist billede af, hvor meget is der smelter. Projektet med navnet PROMICE - Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet - finansieres af Klima- og Energiministeriets DANCEA program.

Overvågning af Grønlands indlandsis
http://promice.dk/about_us_uk/main.html

Undervisningsprogram om is, klima og havniveauændringer
http://www.isskolen.dk

Artikel: Grønlands Indlandsis og klimaet - Hvad sker der? Geoviden 3, 2009, side 8-15.
http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-3-2009.pdf

Hør radioprogrammet Natursyn på P1: Den levende Indlandsis
http://www.dr.dk/P1/Natursyn/Udsendelser/2008/10/18100502.htm

Overvågning af jordskælv

Overvågning af jordskælv i Danmark
http://www.geus.dk/departments/geophysics/seismology/seismo-dk.htm

Overvågning af jordskælv i Grønland
http://www.geus.dk/departments/geophysics/seismology/seismo_gl-dk.htm

Varsling af og værn mod jordskælv
http://www.geus.dk/viden_om/ddj/ddj_000-dk.html

Kan vi forudse katastrofen?
Det sker sikkert inden 2032. Amerikanske geologer og seismologer har slået fast, at risikoen er 62% for at et Richterskala 6,7 eller kraftigere jordskælv rammer San Fransisco-området indenfor 30 år. Læs historierne på DR's Videnskabsportal: Kan vi forudse katastrofen?
www.dr.dk/Videnskab/Emner/Jorden/byebye/125500.htm

Kan det ske i Danmark?
Vi har ingen mulighed for at forudsige jordskælv, og de kan ramme uden varsel - men kan de ramme herhjemme? Læs historien på DR's Videnskabsportal: Kan det ske i Danmark?
www.dr.dk/Videnskab/Emner/Jorden/2005/094607.htm

Artikel: Overvågning af jordens pladebevægelser med satellit
http://www.geus.dk/viden_om/ddj/ddj_005-dk.html

Artikel: Varsling af vulkanudbrud
http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-4-2007.pdf