Ny database til shallow seismiske data

14-12-2011

Shallow seismiske profiler fra det danske område skal indberettes til GEUS senest tre måneder efter arbejder er afsluttet. Den 13. december afholdte GEUS en workshop over databasen MARTA, som profilerne bliver samlet i.

MARTA er en ny database til alle shallow seismiske profiler lavet på dansk område. Ifølge råstofloven fra 2009 skal alle seismiske profiler lavet på danske område rapporteres til GEUS senest tre måneder efter arbejdet er afsluttet. Profilernes metadata bliver samlet i databasen, hvor de er offentligt tilgængelige via internettet, medens selve linjerne og deres data forbliver fortrolige. Selv GEUS skal betale for at få ret til at anvende dem.

GEUS afholdte en workshop om MARTA den 13. december 2011, og formålet var, at give brugerne et overblik over, hvad databasen indeholder, hvordan internet-kortsiden fungerer og hvilke anvendelsesmuligheder databasen har. Desuden gav workshoppen brugerne mulighed for at komme med tilbagemeldinger, så databasen kan blive videreudviklet.

Afdelingsleder Karen Edelvang forklarer overordnet om databasen. "Vi bestemte os for at vi ville lave en database over metadata, så alle kan se, hvilke data, der eksisterer. Mange af disse data er gamle og frigivne, så dem kan man købe ved os".

Ud over at virksomhederne skal indberette deres seismiske linjer til GEUS, kan de også vælge at lade GEUS opbevare rådata i MARTA, så virksomhederne selv kan trække dem herfra. Fordelene er, at GEUS har stor erfaring med at opbevare denne type fortrolige data, og at virksomhederne desuden kan koordinere deres egne data med andre frigivne data, som også ligger i databasen. GEUS har opbevaret fortrolige data i henhold til Undergrundsloven siden 1981.

MARTA database for shallow seismiske data

MARTA

Kontakt:
Karen Edelvang, Statsgeolog
Telefon: 38142929
Mail: kae@geus.dk
Marin og glaciologi