Niels Springer fra GEUS får oliepris

09-12-2011

Seniorgeolog Niels Springer fra GEUS har modtaget en pris for 25 års arbejde med at opbygge og drive GEUS' kernelaboratorium. Hans entusiasme og hans laboratoriums resultater er opgivet som begrundelse for, at han får prisen.

Prisen 'Regional Service Awards 2011' tilfaldt Niels Springer fra GEUS for hans lange og stærke engagement i olie- og gasindustrien i Nordsøen. Det er som leder af GEUS' Kernelaboratorium, at Niels Springer har leveret den gerning, som Society of Petroleum Engineers værdsætter med prisen.

Selv ser han da også primært prisen i det lys.

"Det er ikke kun mig, der får prisen, det er lige så meget de folk og det laboratorium, jeg har været leder for i 25 år. Den slags er jo teamwork i dag," forklarer han. Laboratoriet startede beskedent med analyser af porøsitet og permeabilitet i kalkfelterne i den danske del af Nordsøen som indtægtsdækket virksomhed. I dag udføres det mere avancerede analyser fra stort set alle dele af nordsø-området, og Niels Springers pris er da også en regional pris for netop Nordsøen.

Society of Petroleum Engineers er en nonprofit-sammenslutning af geologer, geofysikere og ingeniører fra olieindustrien. Sammenslutningen udgiver fagblade, laver kurser og sikrer på anden vis, at medlemmerne fagligt set er up to date.

Niels Springer fra GEUS får oliepris