Slutdepot for radioaktivt affald

01-08-2011

Tre forstudier for et dansk slutdepot for radioaktivt affald er præsenteret i det seneste nummer af bladet Geoviden

Det seneste nummer af bladet Geoviden, beskriver gennemførelsen og resultaterne af tre forstudier, som er lavet for at udpege en række områder i Danmark, der muligvis vil kunne benyttes til et dansk slutdepot for radioaktivt affald. Læs om:


  • Forhistorie

  • Affaldet

  • Depotdesign og risikovurderinger

  • Transportstudier

  • Kortlægning og lokalisering, geologi

  • Andre steder i verden

Læs Geoviden nr.2, 2011: Slutdepot for Risøs radioaktive affald
http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html

Resultaterne af forstudierne blev præsenteret for Folketingets politiske partier den 4. maj 2011 og offentliggjort umiddelbart efter. De samlede rapporter fra forstudierne findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside:
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2011/Maj/Slutdepot.aspx

Peter Gravesen
GEUS
Telefon38 14 27 88