Informationshæfte om uran i Grønland

14-09-2010

Uranen i de grønlandske fjelde kan ikke udvindes på grund af landets lovgivning. Uran optræder imidlertid i selskab med andre stoffer, som kan udvindes, og derfor har Landstinget bestilt informationsmateriale med fakta om uranudvinding.

Grønlands undergrund gemmer mineraler, som på et tidspunkt vil kunne danne grundlag for minedrift.
Nogle af disse mineraler indeholder de radioaktive grundstoffer uran og thorium. Især uran har i de senere år fået stigende betydning, da det kan være en kilde til fremstilling af energi med lav udledning af CO2.

Siden 1985 har den gældende praksis i Grønland ikke givet mulighed for at lede efter eller udvinde uran.

I 2008 havde Grønlands landsting en diskussion om de samfundsmæssige aspekter af efterforskning og brydning af uran i Grønland, hvori også indgik de mulige problemer, som en sådan produktion kan have. Det grønlandske selvstyre ønsker nu at orientere befolkningen om de forhold, der er af betydning ved evt. brydning af uranmineraler - som oplæg til en bred diskussion om, hvorvidt denne lovgivning skal ændres.

Diskussionen om, hvorvidt Grønland skal ændre praksis og tillade efterforskning og brydning af uran, er især blevet aktuel i forbindelse med efterforskningen på Kvanefjeld nær Narsaq af en række sjældne og efterspurgte grundstoffer. Disse vil ikke kunne udvindes, uden at uran kommer med som biprodukt.

I publikationen "Information og fakta om udvinding af uran i Grønland" redegøres for forhold, som er relevante i diskussionen om tilladelse til at udnytte radioaktive stoffer i Grønland. Der er information om uran, radioaktivitet, radioaktive mineraler og uranminer i andre lande.

De særlige forhold for miljø og sundhed i forbindelse med uranminedrift gennemgås, og der gives en række eksempler på erfaringer fra andre uranminer.

Endelig er der givet en række henvisninger til Internetsider, som er centrale for emnet.

Nyt hæfte udgivet 2012 - se
www.geus.dk/cgi-bin/webbasen_nyt.pl?id=1345125842|cgifunction=form

Kontaktpersoner:
Seniorrådgiver Per Kalvig, +45 38 14 22 16
Seniorgeolog Karsten Secher +45 38 14 22 36