GEUS skal assistere Nigerias små-skala minedrift

16-09-2010

De fleste miner i Nigeria er små miner som bruger lavt uddannet arbejdskraft og som er vigtige for lokalsamfundet. GEUS skal lave en håndbog om god praksis for at højne sikkerheden i minerne og afhjælpe de socioøkonomiske problemer omkring dem.

GEUS skal assistere det nigerianske Ministry of Mines and Steel Development i et projekt om små-skala minedrift (Artisan and small-scale mining - ASM). Projektet er finansieret af Verdensbanken. Mere end 90 % af Nigerias minevirksomhed drives som små-skala i landområderne. Minedriften foregår ved håndkraft og med lavteknologisk udstyr, og er ofte den eneste mulighed for indkomst. Et team fra GEUS skal besøge mellem otte og ti samfund, der er baseret på små-skala minedrift, for at klarlægge hvordan de tekniske, miljømæssige og socioøkonomiske forhold påvirkes af de forskellige former for minedrift. Ud fra denne undersøgelse skal GEUS udvikle en Håndbog for ASM, som skal kunne bruges af en bred vifte af ministerielle og regionale myndigheder. Derudover skal GEUS teamet vurdere udvalgte nationale og regionale myndigheders behov for uddannelse, og på det grundlag skal der udarbejdes uddannelsesmateriale til træning af udvalgte faggrupper. For at sikre bæredygtigheden skal der også udarbejdes materiale så projektet kan fortsætte med nigerianske trænere.

Kontaktperson: John Tychsen jt@geus.dk