EuroGeoSurvey årsmøde på GEUS

14-09-2010

GEUS er vært for et stort møde i EuroGeoSurvey, som en er paraplyorganisation for de nationale geologiske undersøgelser i EU-landene. I den forbindelse kommer de besøgende geologer rundt til fire danske specialiteter.

I denne uge er GEUS vært for EuroGeoSurveys årsmøde. Mødet består af det 29. General Meeting den 14. september og en Directors Workshop den 15. september. Som afslutning afholdes et besøg i Stevns Kridtbrud og på Møns Klint torsdag den 16. september og besøg hos VandCenterSyd i Odense og på Sprogø, hvor der høres om konstruktionen af Storebæltsforbindelsen, fredag den 17. september.

EuroGeoSurveys er en forening af de nationale geologiske undersøgelser i de europæiske lande. Deltagerne er generelt direktørerne og deres rådgivere.

For yderligere informationer kan der ske henvendelse til GEUS' direktør Johnny Fredericia (2146 3244) eller seniorrådgiver Jens Stockmarr (2049 3967)