Strandolien i Jammerbugten er råolie

25-03-2010

En analyse af olien, som er drevet i land i Jammerbugten, viser, at det er råolie. Tilsyneladende er det en blanding af forskellige olier, som både kan være fra det samme felt i Nordsøen eller fra forskellige.

En prøve af den opskyllede olie på stranden i Jammerbugt er blevet undersøgt for dens kemiske sammensætning med avanceret analyseudstyr på GEUS. Analyseresultatet viser, at olien ikke er raffineret, dvs. der er tale om en råolie. Den kemiske sammensætning har slående lighed med typiske olier produceret fra hovedparten af oliefelterne i den danske, norske og britiske del af Nordsøen, som ligger betydeligt længere mod vest end stedet, hvor jordskælvet skete den 19. februar 2010.

En del af olien viser tegn på lettere nedbrydning, som er foregået nede i jorden. Desuden tyder sammensætningen på, at olien består af en "blanding" af flere olier. Det kan være den oprindelige råoliesammensætning fra det felt, hvor den er produceret, men olien kan også være blandet senere fx på havet eller under transport.

Kontakt:
Seniorforsker Henrik Ingermann Petersen, GEUS
Tlf.: 38 14 24 55
E-mail: hip@geus.dk