Ny dansk gren af foreningen for grundvandseksperter

26-03-2010

Den internationale forening af grundvandseksperter, IAH, har fået en dansk hjemmeside. Foreningen arbejder for et bæredygtigt forbrug af grundvandet, hvilket inkluderer forskning og forvaltning på området.

Den danske gren af foreningen for grundvandseksperter (IAH) blev stiftet i 2009, og den har nu fået ny hjemmeside. IAH er en verdensomspændende faglig forening for grundvandeksperter og -specialister, der har over 3800 medlemmer i mere end 135 lande. IAH fremmer den bæredygtige udvikling, anvendelse, forvaltning og beskyttelse af grundvandsressourcer for det fælles gode. IAH medlemmer rundt om i verden er organiseret i nationale komitéer. Den Danske Nationalkomité, IAH-DK, har som formål at:

  • Fremme aktiviteter som styrker forskning, teknologi og forvaltning relateret til grundvand
  • Stimulere danske hydrogeologers interesse i IAHs aktiviteter
  • Opretholde en dialog med andre faglige grupper og miljøer i Danmark og udenlands relateret til grundvand
  • Repræsentere danske IAH medlemmers interesse i international sammenhæng


IAH: International Association of Hydrogeologists

Mere information om IAH-DK, se iah-dk.org