Brændende fjeld årsag til røgudvikling på Disko øen i Grønland

06-05-2010

Røgen fra fjeldet på Disko øen i Vestgrønland kom fra brændende skifre. De selvantændte efter et skred tidligere på året. Fænomenet er almindeligt i området, og det har ingen forbindelse med vulkanisme.

Politiet i Qeqertarsuaq på Disko øen i Vestgrønland fik forleden flere meldinger fra borgere, der observerede røg eller damp, som steg op af jorden ved Itilleq, som ligger 20 kilometer øst for byen. Det skrev KNR på deres hjemmeside den 29. april 2010.

Forskere fra GEUS og Københavns Universitet, modtog senere billeder af fænomenet fra politiet og kunne ud fra dem konstatere, at der ikke var tale om en frygtet vulkansk aktivitet. Billedmaterialet tyder derimod på, at der er tale om såkaldte 'brændende skifre' - et fænomen som er velkendt fra hele Disko området.

Fænomenet opstår ved fjeldskred i områdets skifersten, som kan indeholde kul og svovlkis. Efter skred i disse skifre kan skredmasserne bryde i brand, og afgive røg, som stammer fra brændende kul. Røgudviklingen kan yderlige blive forstærket af vanddamp, hvis der samtidig smelter sne eller is på overfladen.

Antændingsmekanismen er aldrig blevet nøjere undersøgt. Men en geologisk og kemisk sandsynlig forklaring er, at luftens tilgang til nyblottet, opbrudt skifermateriale, som indeholder mineralet svovlkis, starter en iltningsproces, hvorved svovlkisen nedbrydes under udvikling af varme. Hvis varmen ikke kan slippe væk vil temperaturen i skredmasserne stige, og efter et stykke tid kan antændelsestemperaturen for kullet nås, hvorefter fjeldbranden starter.

Fænomenet har været kendt så langt tilbage i tiden, at det indgår i sagnfortællinger og beretninger, og der har senest været et tilsvarende større tilfælde i 1958 ved Pujoortoq på nordsiden af Nuussuaq halvøen.

Billederne viser at stenene på fjeldsiden i nærheden af røgen er rødbrændte, hvilket med alt tydelighed viser, at de har været kraftigt opvarmet. Brændende skifre kan udvikle røg i længere tid, helt op til måneder.

Kontakt:
Karsten Secher, GEUS
Tlf: 38 14 22 36
E-mail: kse@geus.dk
eller
Lotte Melchior Larsen, GEUS
Tlf: 38 14 22 52
E-mail:lml@geus.dk

Læs om fjeldskred i Grønland
www.geus.dk/publications/geo-nyt-geus/gi023.htmSaalamiit Møller Lorentzen fra Qeqertarsuaq har sendt video og billeder til GEUS af de brændende skifre på Disko Øen.

Se videoen fra Itileq øst for Qeqertarsuaq.
nyhed_6_5_10.wmv ~6Mb - (kræver Windows Media Player)
Copyright: Saalamiit Møller Lorentzen

Rødbrændte sten fra skifferbranden ved Itileq øst for Qeqertarsuaq.

Rødbrændte sten fra skifferbranden ved Itileq øst for Qeqertarsuaq. Foto: Saalamiit Møller Lorentzen

En røgsøjle fra de brændende skifre ved Itilleq øst for Qeqertarsuaq på Disko øen i Vestgrønland.

En røgsøjle fra de brændende skifre ved Itilleq øst for Qeqertarsuaq på Disko øen i Vestgrønland. Stenene er blevet så kraftigt opvarmet af fjeldbranden, at de er blevet rødbrændte. Foto: Cakorat Zeeb.