GEUS udvikler 24 kort til Miljøcentrene med grundvandsparametre

01-07-2010

Alle har nu adgang til 24 kort med data om grundvandet. Disse data omfatter vandets indhold af en række naturlige og tilførte stoffer. Kortene bliver opdateret efter Jupiter databasen hver nat, og de har derfor altid de nyeste data med.

GEUS har i samarbejde med Miljøcentrene etableret en portal med adgang til 24 kort med grundvandsparametre. Kortene stilles til rådighed som interaktive kort og som baggrundstemaer til egne kortproduktioner i f.eks. ArcMap eller MapInfo.

De 24 kort dækker følgende stoffer: Aluminium, Ammoniak/Ammonium, Arsen, Atrazin, Benzen, Bor, Bromid, Carbondioxid, Carbon, Chlorid, Chloroform, BAM, Dihydrogensulfid, Fluorid, Kalium, Methan, MTBE, Nikkel, Nitrat, Sulfat, Tetrachlorethylen, Toluen, Trichlorethylen, Vinlychlorid.

Det er muligt at søge og udtrække rådata via WFS-metoden (Web Feature Service) eller rasterbilleder med prædefineret layout via interkativt kort og WMS (Web Map Service). Grundvandsanalyserne hentes fra GEUS' Jupiterdatabasen og er kategoriseret efter målt værdi i forhold til grænseværdier, indtag i forhold til terræn samt målingens alder. Data opdateres hver nat.

Læs mere om projektet her.

Yderligere oplysninger venligst kontakt: Bjarni Pjetursson