Radon og radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter - Geoviden nr. 4, 2010

20-12-2010

Radon i de danske boliger kommer fra radioaktive isotoper i undergrunden. Gassen kommer ind med luft fra jorden, hvor byggeriet ikke er tæt. Hvor meget radon, der er i jorden, varierer fra sted til sted.

  • Hvad er radon og er det farligt?
  • Hvad viser den danske radon-undersøgelse?
  • Hvor er der radon i Danmark?
  • Hvordan kommer radon ind i huset?
  • Hvordan dannes radon?
  • Hvad er sammenhængen mellem radon og mobiltelefoner?

Læs bladet online eller bestil gratis abonnement på den trykte udgave:
https://www.geoviden.dk/arkiv/