Faldende indhold af nitrat i grundvandet

16-12-2010

Mængden af nitrat i grundvandet falder generelt i takt med brugen af nitrat i landbruget. Det sker især i det yngre oxiderede grundvand, medens indholdet er stigende i det meste af det ældre tilsvarende grundvand.

I en ny undersøgelse er nitratindholdet i det danske grundvand blevet sammenholdt med kvælstofpåvirkningen fra landbruget af GEUS og Aarhus Universitet i fællesskab. Resultaterne er publiceret i Environmental Science and Technology (ES&T) (http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es102334u) og desuden beskrevet på den amerikanske nyhedskanal: Environmental Scene (C&EN) (http://pubs.acs.org/cen/news/88/i50/8850news.html).

Statistisk dataanalyse af ca. 20 års overvågningsdata fra hele landet viser, at nitratindholdet i dansk iltet grundvand generelt siden ca. 1980 har været faldende. Den generelle tendens med et faldende nitratindhold i iltet grundvand stemmer overens med den overordnede tendens med hensyn til kvælstofoverskuddet i dansk landbrug.

Kvælstofoverskuddet i landbruget er en meget velegnet miljøindikator, der beskriver den mængde kvælstof, som ikke bruges af planterne og derfor potentiel set kan udvaskes til grundvandet. Den stigende danske landbrugsproduktion efter 2. verdenskrig resulterede i at kvælstofoverskuddet i landbruget steg voldsomt fra 1950 til 1981 fra ca. 60 til 180 kg N/ha/år på grund af et øget forbrug af kunstgødning og importeret foder. Kvælstofoverskuddet stagnerede indtil 1995, og i 2007 var det faldet til et landsgennemsnit på ca. 117 kg N/ha/år på grund af den omfattende regulering af landbruget.

Resultaterne viser, at der er stor variation i nitratindholdet i grundvandet fra landsdel til landsdel og fra boring til boring, hvilket blandt andet dækker over variationer i landbrugspraksis og hydrogeologien. Men overordnet set viser den statistiske analyse, at det yngste iltede grundvand (

<>

bgh@geus.dk, telefon: 20555245