Kursus for grundvandsforvaltere i kommuner, regioner og miljøcentre

17-11-2009

GEUS tilbyder for femte gang grundkursus i grundvandsmodellering til grundvandsforvaltere i kommuner, regioner og miljøcentre. Kurset afvikles over fem dage og består af forelæsninger, computer-øvelser og diskussioner.

Er du vandforvalter i en kommune, en region eller et miljøcenter med opgaver indenfor et eller flere af områderne:

● Nye vandindvindingstilladelser
● Indsatsplaner, kortlægning og grundvandsbeskyttelse
● Vandplaner og handleplaner

Så er kurset Anvendt Grundvandsmodellering noget for dig. Igennem kurset får du et grundlæggende kendskab til grundvandsmodellering, så du bedre kan vurdere forudsætninger og antagelser ved beregningerne.

Kursus i Anvendt Grundvandsmodellering
25.-29. Januar 2010

Afholdes på GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K.
Pris: 12.500 kr. (excl. hotel og forplejning udenfor kursusprogrammet).

Et kursus skræddersyet vandforvalterens rolle og behov
Det er femte gang Anvendt Grundvandsmodellering gennemføres, og vi måler deltagernes tilfredshed med kurset. Sidste gang, i januar 2008 var tilfredsheden stor.

Skala fra 1-5 hvor 5 angiver max. tilfredshed:
● Indfrielse af forventninger (4.4)
● Personligt udbytte (4.0)
● Erfaringsudveksling (3.9)
● Kursusledelsen (4.4)
● Undervisningsformen (4.4)
● Prioritering af emner (4.4)
● Kursets varighed (4.4)

Vi stræber efter at lære af seneste evaluering. Men vi forsøger også hver gang at forbedre kurset ud fra aktuelle behov. I det nye kursus vil vi derfor rette fokus på det personlige udbytte og erfarings-udvekslingen mellem i første omgang deltagere fra kommunerne.

Det vil vi gøre ved at målrette diskussioner til de udfordringer kommunerne står overfor netop nu med fornyelsen af tilladelser til vandindvinding, vandplaner/handleplaner og indsatsplaner i forhold til grundvandet.

Undervisningen foregår under optimale fysiske rammer på Københavns Universitets PC Laboratorium. Vi benytter Groundwater Vistas til de praktiske øvelser. Det er vores erfaring at dette værktøj er optimalt til kursusformål, og det primære formål er jo ikke at du skal modellere, men at du skal forøge din kompetence som vandressourceforvalter.

Kursusindhold
Kurset afvikles over fem dage, og består af forelæsninger, computer-øvelser og diskussioner af resultater og problemer.

Kurset gennemgår modelleringsprocessen lige fra opstilling af hydrogeologisk tolkningsmodel, via kalibrering og validering, og til simuleringer af indvindingsoplandet, vandbalancer og infiltrationsområder.

Der er fokus på at kursusdeltageren bliver i stand til at vurdere forudsætninger og antagelser for en modelopstilling. Eksempler på konkrete problemstillinger:

● Hvordan kan grundvandsmodellen benyttes til at foretage en analyse af effekterne af at installere en ny kildeplads?
● Hvordan benyttes modellen til at identificere infiltrationsområderne til kildepladserne i et område

Fuld kursusbeskrivelse og tilmelding: www.e-va.dk
(Der er 7 ledige pladser som tildeles efter første til mølle)

Kontakt
Hans Jørgen Henriksen, GEUS
Tlf: 38 14 27 71
E-mail: hjh@geus.dkhjh@geus.dk