COP15: Udvalgte forskningstemaer inden for klima og vand

30-11-2009

Nedtællingen til FNs Klimakonference 2009 COP15 er begyndt. I den forbindelse har GEUS udvalgt et antal forskningstemaer inden for klimaændringer og beskyttelse af vores miljø og ressourcer.

Nedtællingen til FN´s Klimakonference 2009 COP15 er for alvor begyndt. I forbindelse med COP15 i København har GEUS udvalgt et antal forskningstemaer inden for klimaændringer og beskyttelse af vores miljø og ressourcer.

Modvirkning af klimaændringer og tilpasning til de forandringer, vi ikke kan undgå, har skabt et behov for løsninger, der stiller krav til GEUS' viden på områder som geotermisk energi, CO2 lagring, påvirkning af vandkredsløbet og udvaskning af næringsstoffer og pesticider til grundvand, oversvømmelser og udviklingen i afsmeltningen af den grønlandske indlandsis.

Lær og bliv underholdt: Energi, vand og enestående is