Små og mellemstore virksomheder indbydes til Forskningssamarbejde

19-03-2009

Udvikling af molekylær detektion af fækale indikatorbakterier i vandprøver

Der søges samarbejde med en analyse-, udviklings- eller biotekvirksomhed med erfaring i udvikling og markedsføring af specifikke detektions-systemer.

Samarbejdet, der vil foregå mellem den udvalgte biotekvirksomhed og GEUS, vil sigte mod udvikling af en kvantitativ PCR-metode til bestemmelse af fækalt indhold og eventuel oprindelse i vandprøver og den mulige implementering af metoden i et kommercielt laboratorium. Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde med forskningsprojektet PATHOS -Leaching of pathogens and estrogens from manure separation products to freshwater.

Hvem kan deltage?
Invitationen til forskningssamarbejde retter sig mod virksomheder, der lever op til EUs definition af små og mellemstore virksomheder. Definitionen samt den fulde projektbeskrivelse kan findes på:
fi.dk/publikationer/2009/smaa-og-mellemstore-virksomheder-indbydes-til-forskningssamarbejde/DSF-samarbejde-Katalog-jan2009.pdfPDF-fil

Kontakt
Professor Carsten Suhr Jacobsen
De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Øster Voldgade 10
1350 København K
Telefon: 3814 2313
E-mail:

csj@geus.dk

Henvendelse hurtigst muligt.

Aristoteles

Det store forskningsprojekt, kaldet PATHOS, er et tværgående samarbejde mellem en række forskningsinstitutioner i Danmark, herunder GEUS, LIFE- Det Biovidenskabelige Fakultet og Det Farmaceutiske Fakultet ved Københavns Universitet samt Det Jordbrugvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet. Også dansk erhvervsliv er stærkt repræsenteret i projektet, bl.a. Novozymes, Grundfos New Business, Kemira Water, Dianova, COBIO samt Dansk Vand- og Spildevandsforening. Projektets forskere vil undersøge, hvordan landbrugets gyllesepareringsanlæg håndterer smitstoffer og steroid-østrogener. Stoffer, der under særlige omstændigheder risikerer at blive udvasket fra marker, som er gødet med gylle, og som er forbudte i vores drikkevand.

Forskningsprojektet der koordineres af GEUS afsluttes i 2011 og er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd med 7,4 mill. kr. Det samlede budget er på 14,8 mill. kr.