Små og mellemstore virksomheder indbydes til Forskningssamarbejde

11-03-2009

Udvikling af koncepter for digital geologisk modellering

Der søges samarbejde med en IT-virksomhed med kompetencer og erfaring inden for udvikling af software til geologisk og hydrogeologisk modellering og visualisering.

Samarbejdet, der vil foregå mellem IT-virksomheden, Aarhus Universitet og GEUS, vil sigte mod udvikling af digitale modelleringskoncepter til anvendelse ved geologisk 3D-modellering. Arbejdet vil foregå i tæt kontakt med projektet HYACINTS - "Hydrological Modelling for Assessing Climate Change Impacts at different Scales".

Se det fulde opslag og få mere info om HYACINTS på hyacints.dk

Udviklingsarbejdet finansieres af Det Strategiske Forskningsråd via en særlig pulje:
fi.dk/publikationer/2009/smaa-og-mellemstore-virksomheder-indbydes-til-forskningssamarbejde

Hvem kan deltage?
Invitationen til forskningssamarbejde retter sig mod virksomheder, der lever op til EU's definition af små og mellemstore virksomheder.
Definitionen kan findes under opslaget på:
http://hyacints.dk/cgi-bin/nyheder-m-m.cgi?id=1236768608|cgifunction=form

Kontakt:
Seniorforsker Flemming Jørgensen
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Telefon: 3814 2085
E-mail: flj@geus.dk
Henvendelse senest 24. april 2009.

Hyacints banner

HYACINTS er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd. Projektet løber over fem år fra 2008 til 2012, involverer 12 danske partnere og koordineres af GEUS. I projektet arbejdes bl.a. med kobling af en hydrologisk model med en klimamodel, nedskalering og biaskorrektion af klimadata, anvendelse af remote sensing data til estimering af nedbørsforhold, forfining af regionale modeller til lokale med fokus på forøget geologisk kompleksitet samt forskellige usikkerhedskilder i forbindelse med scenarier af klimaændringers effekt.