Arctic mapping mission

01-03-2009

Læs feltrapporterne/nyhedsbrevene - på engelsk

UNCLOS Continental Shelf Project - Arctic Ocean
A Canadian-Danish project.
Nyhedsbrev nr. 12, marts 2009 - se foto af det danske hold.

Project Cornerstone (A Canadian project)

Læs også:
Aktiviteter i området nord for Grønland - Foråret 2009