Læs om klimaændringer og vandressourcer i Geoviden nr. 2, 2009

24-06-2009

Fremtidens balance mellem nedbør og fordampning i Danmark betyder, at der vil dannes mere grundvand om vinteren og mindre om sommeren. Nogle steder vil det samlet set give et plus, andre steder giver det et minus.

I det seneste nummer af bladet Geoviden kan du læse om, hvordan fremtidens varmere klima vil påvirke vandkredsløbet i Danmark. Beregninger viser, at vi kan forvente store ændringer i fordelingen af de vandressourcer, der i fremtiden vil være til rådighed for mennesker og natur. Nogle steder vil der blive hyppigere oversvømmelser og andre steder vil komme til at lide af vandmangel. Vandløbene og søerne bliver større, og nye søer vil dukke op i det danske landskab og skabe problemer for landbrug, veje og huse.

Læs om:

  • Fremtidens vandressourcer i Danmark
  • Klimaændringers effekt på det hydrologiske kredsløb
  • Fordampning i et varmere og CO2-beriget klima
  • Grundvandsudveksling med vandløb og søer i et fremtidigt klima
  • Effekter af fortidige klimaændringer
  • Nedbørsstigning 8400 år før nu
  • Havniveauændringer i Tidlig-Midt Holocæn

Læs bladet on-line eller bestil gratis abonnement på den trykte udgave http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html