Kortlægning af det højeste nord - udstilling på Det Kongelige Bibliotek

30-07-2009

Udstilling på Det Kongelige Bibliotek fortæller historien om Grønlands kortlægning gennem unikke kort, luftfotografier og genstande. Baggrunden for kortlægningen er især jagten på guld og andre ressourcer. Udstillingen varer fra 13. juli til 26. september.

Fra 13. juli - 26. september præsenterer Det Kongelige Bibliotek en udstilling om kortlægningen af Grønland med titlen: Kort, Myter og Fortællinger. Udstillingen kan ses i bibliotekets publikumsområder, og har fri entré. Den består af fem hovedemner, som blandt andet omhandler pionérekspeditionerne og den tidligste kortlægning af Grønland.

Med en blanding af unikke kort, luftfotografier, tekst, og genstande, fortæller udstillingen i punktnedslag om den sidste kyststrækning, der blev tegnet, om de første flyvemaskiner på Grønland, om en af geologiens pionerer, om forsøget på at finde guld og grønne skove og om meget meget mere. Udstillingen kan ses i bibliotekets åbningstid: mandag-fredag 9-21 og lørdag 9-19.

Grønlands geologiske kortlægning
En stor del af den gamle kortlægning af Grønland hænger sammen med den geologiske kortlægning af landet. GEUS har bidraget med både nyere geologiske kort, geologiske prøver og store fotostater til udstillingen fra institutionens mange års arbejde med at kortlægge Grønlands geologi.

I 2004 afsluttede GEUS den geologiske oversigtskortlægning af Grønland efter 40 års arbejde. Hundredvis af geologer har i mange somre studeret klipperne, og resultatet er 14 geologiske kort i skalaen 1: 500.000, der samlet giver en oversigt over, hvordan geologien er skruet sammen i Grønlands isfrie landområder.

Med afslutningen af den geologiske oversigtskortlægning er der skabt et overblik over geologien i landområderne i Grønland, mens en kortlægning, der er så detaljeret, at den kan bruges til råstofefterforskning, endnu er på et tidligt stadium.

I dag er der produceret 60 kortblade i den mere detaljerede skala 1:100.000, og der mangler således 170 kortblade før hele Grønland er dækket. Geologerne har derfor mange års arbejde foran sig inden Grønland er kortlagt mere detaljeret. Arbejdet med 1: 100.000 kortlægningen fortsætter i udvalgte områder med råstofinteresser sideløbende med endnu mere detaljerede kortlægninger af områder, hvor der er specielt gode muligheder for at finde råstoffer.

Hele den knap fire milliarder år lange historie om Grønlands geologi er nedskrevet i populærvidenskabelig form i bogen: Grønland geologiske udvikling, som GEUS udgav i 2005.

Læs mere om udstillingen: Kort, Myter og Fortællinger på Det Kongelige Bibliotek
www.kb.dk/da/dia/udstillinger/kort.html

Bestil bogen: Grønlands geologiske udvikling.
www.geus.dk/publications/boeger/groenl_geol_udv-dk.htm

Læs de populærvidenskabelige artikler:

Et skarpt hjørne for Grønlands geologi
www.geus.dk/publications/div-artikler/miljoe_danmark_4_05_p30-35-dk.htm

Geologisk kortlægning i Grønland - og hvorfor
www.geus.dk/publications/aarsberetning97/artikel-45-53.htm

De nyere geologiske kort over Grønland ligner næsten kirkemosaikker på udstillingen: Kort, Myter og Fortællinger på Det Kongelige Bibliotek. Foto: Jakob Lautrup, GEUS.

De nyere geologiske kort over Grønland ligner næsten kirkemosaikker på udstillingen "Kort, Myter og Fortællinger på Det Kongelige Bibliotek. Foto: Jakob Lautrup, GEUS.
Forstør foto