Database med grundvandsrapporter

10-07-2009

Amternes grundvandskortlægning er nu samlet i en database ved GEUS, og i fremtiden bliver kortlægningen fra Statens Miljøcentre samlet i den samme database. Databasen kan også bruges til at indberette grundvandsundersøgelser jævnfør Vandforsyningsloven §69, stk. 3.

GEUS har netop færdiggjort en database, som indeholder de rapporter om grundvandskortlægning som amterne lavede. Opgaven med grundvandskortlægning blev med kommunalreformen overtaget af Statens Miljøcentre under Miljøministeriet. De rapporter som miljøcentrene laver / får lavet, skal fremover skal indberettes til databasen efterhånden som de bliver færdige. Herudover kan databasen bruges af andre myndigheder, vandværker og rådgivere, når de skal indberette de grundvandsundersøgelser de laver til GEUS, jævnfør Vandforsyningsloven §69, stk. 3.

Databasen findes på adressen http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=rapportdb

Alle har mulighed for at søge og læse de rapporter der ligger i databasen.

Myndigheder og rådgivere har desuden mulighed for at blive oprettet som brugere, hvorefter de kan lægge nye rapporter ind og i et vist omfang redigere i de eksisterende.

Hvis man ønsker at blive oprettet som bruger, skal man skrive en mail til Brian L. Sørensen (bls@geus.dk) eller til Viktor Rasmussen (vra@geus.dk) med angivelse af navn og institution/firmanavn.