To afdelinger får nyt navn

Publiceret 20-01-2009

"Kvartærgeologisk afdeling" har skiftet navn til "Afdeling for Maringeologi og Glaciologi" og
"Afdelingen for Grundvandskortlægning" har skiftet til "Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning"