Annonce for gennemførsel af lederudviklingsprojekt i GEUS

23-01-2009

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a - 15 d annonceres følgende:

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS ønsker tilbud på gennemførsel af lederudviklingsprojekt for GEUS' ledere.

Kontakt personalechef Anne Koefoed på e-mail for yderligere oplysninger: amk@geus.dk.

Frist for modtagelse af tilbud er: 2. februar i år kl. 12.00. Møder vedr. projektet vil blive afholdt i uge 6.

Tilbud, indeholdende forslag til løsning af opgaven samt pris skal sendes til GEUS på e-mail: geus@geus.dk.

Kriteriet for tildeling er: mest fordelagtige tilbud.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.