Nyt informationshæfte om geologisk lagring af CO₂

02-02-2009

CO₂-lagring i undergrunden er en af mulighederne for at reducere udledningen af CO₂. Nu er der kommet et hæfte om hvad metoden går ud på, hvad den kan betyde for samfundet, og hvilke risici den indebærer.

Lagring af CO2 i undergrunden er en af mange metoder, som kan tages i brug for at nedbringe udslippet af drivhusgassen til atmosfæren. Det europæiske forskningsnetværk CO2GeoNet, som GEUS er en del af, har netop udgivet et lille hæfte, som beskriver, hvad den geologiske lagring CO2 går ud på.

Her kan man læse om metoden og få svar på, hvor det er muligt at lagre drivhusgassen og hvordan, og få oplysninger om sikkerheden forbundet ved metoden. Hæftet på 18 sider er rigt illustreret med billeder og grafik og indeholder en lille ordliste, som forklarer vanskelige fagudtryk. Igennem 7 opslag kan du læse om:

  • Klimaændringer og nødvendigheden af at lagre CO2 i undergrunden
  • Hvor og hvor meget CO2 kan lagres i undergrunden?
  • Hvordan kan vi transportere og pumpe store mængder CO2 ned i undergrunden?
  • Hvad sker der med CO2, når det først er pumpet ned i et reservoir?
  • Kan CO2 lække fra reservoiret, og hvad kan konsekvenserne i så fald være?
  • Hvordan kan vi overvåge CO2 -lageret under jorden og på jordoverfladen?
  • Hvilke sikkerhedskriterier skal indføres og opfyldes?

Download hæftet:
"Hvad betyder geologisk lagring af CO2 egentlig"
- pdf-fil, ca. 4,2 Mb

CO2GeoNet er et europæisk "Network of Excellence", som har til formål at styrke Europas videnskabelige og teknologiske position inden for CO2-lagring gennem en samling af ressourcer og ekspertise. Netværket sponsoreres af Europakommissionen under EU's 6. rammeprogram, og består af mere end 150 forskere ved 13 offentlige forskningsinstitutioner fra 8 EU lande.

Hæftet er udarbejdet af et panel af fremtrædende forskere fra netværket og samler mere end 10 års europæisk forskning og erfaring med demonstrationsprojekter på verdensplan. Målet med hæftet er at kommunikere klar og uvildig videnskabelig information til et bredt publikum, og at inspirere til dialog om vigtige spørgsmål vedrørende de tekniske aspekter i forbindelse med geologisk lagring af CO2.

Hæftet er ind til videre produceret på engelsk, fransk og dansk og flere oversættelser er i pipelinen.

Kontakt CO2GeoNet på netværkets hjemmeside
www.co2geonet.com/

Kontakt på GEUS:
Seniorforsker Peter Johannessen, GEUS
Tlf.: 38 14 27 11
E-mail: pjo@geus.dk

Forsiden til informationshæftet

Download hæftet - pdf-fil, ca. 4,2 Mb