Ny bestyrelse for GEUS

09-02-2009

Klima- og Energiminister Connie Hedegaard har udpeget en ny bestyrelse for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) med funktionsperiode frem til 31. december 2012.

Den nye bestyrelse for GEUS ser således ud:

Formand:
Dr. med. Per Buch Andreasen.

Medlemmer:
Direktør Jørn Skov Nielsen, Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre
Professor Anette Reenberg, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
Professor, Institutleder Lars Stemmerik, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet
Professor, Institutleder John Korstgård, Geologisk Institut, Aarhus Universitet
Revisionsdirektør Ingunn Valvatne, Norges Bank, Oslo
Direktør Carl Emil Larsen, DANVA
Professor Dorthe Dahl-Jensen, Niels Bohr-Instituttet, Københavns Universitet
Professor Minik Rosing, Geologisk Museum, Københavns Universitet

Seniorforsker Trine Dahl-Jensen, GEUS, medarbejderrepræsentant
Laboratoriekoordinator Spire Maja Kiersgaard, GEUS, medarbejderrepræsentant
.
Tilforordnede medlemmer:
Vicediretør Helle Pilsgaard, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet
Vicedirektør Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen, Klima- og Energiministeriet

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Dr. med. Per Buch Andreasen
Tlf.: 26 83 05 20