Energibesparelser i staten

04-12-2009

Staten skal reducere sit energiforbrug med 10 % i 2011 i forhold til 2006. Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner skal sikre, at målet nås.

Staten skal reducere sit energiforbrug med 10% i 2011 i forhold til 2006. Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner skal sikre, at målet nås.

GEUS status for egen situation og egne tiltag er beskrevet i forhold til cirkulærets krav. GEUS har allerede gennem mange år intensiveret rutiner for energirigtige indkøb og adfærd, både da GEUS var en del af Miljøministeriet og nu under Klima- og energiministeriet. I et samarbejde med fremlejeren Københavns Universitet fokuseres bl.a. på laboratorieområdet. Andre områder som varmeforbrug i bygningen og elforbrug i serverrum kan blive tiltag, der afdækkes ved den igangværende bygningsgennemgang.