Potentialekortlægning - Geo-vejledning

20-08-2009

Der er kommet en ny Geo-Vejledning med titlen Potentialekortlægning - Vejledning i udarbejdelse af potentialekort. Den hører til Den Nationale Grundvandskortlægning, og dens formål er at sikre ensartede potentialekort for hele landet.

GEUS har i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen udarbejdet en Geo-Vejledning med titlen "Potentialekortlægning - Vejledning i udarbejdelse af potentialekort" i forbindelse med Den Nationale Grundvandskortlægning.

Det er miljøcentrene under By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet, som efter Miljømålsloven skal udføre Den nationale Grundvandskortlægning. Denne kortlægning inkluderer blandt andet en kortlægning af grundvandspotentialet.

Formålet med denne vejledning er, at udarbejdelsen af potentialekort sker på en hensigtsmæssig og ensartet måde i hele landet.

Geo-Vejledningen sammenfatter de erfaringer med udarbejdelsen af potentialekort, som er foretaget gennem de seneste 10 år. Vejledningen indeholder en beskrivelse af forskellige typer potentialekort, fremgangsmåde og procedurer for databehandling, optegning af grundvandspotentialet samt forslag til afrapportering.

Læs hele rapporten (Geo-vejledning 4): "Potentialekortlægning - Vejledning i udarbejdelse af potentialekort" på:
gk.geus.info/grundvandskortlaegning/udgivelser/vejledninger.html.

Vejledningen kan i trykt form købes for kr. 200 ved henvendelse til GEUS' reception på geus@geus.dk eller telefon 38 14 20 00.

Faglige spørgsmål kan rettes til: Susie Mielby, GEUS på smi@geus.dk eller telefon 38 14 20 83.