Dansk-svensk-canadisk ekspedition når Nordpolen

23-08-2009

Den svenske isbryder Oden er basis for togtet LOMROG II, og den er nu nået til nordpolen. Togtet er en del af dataindsamlingen forud for de danske og grønlandske krav om at kunne udvide kontinentalsoklen ud over 200 sømil.

LOMROG II 2009, 5. feltrapport

I forbindelse med LOMROG II togtet med den svenske isbryder Oden har en dansk-svensk-canadisk ekspedition 22. august kl. 23:04 (dansk tid) nået den geografiske Nordpol.
Ekspeditionen er et led i Kontinentalsokkelprojektets arbejde med at indsamle data i området nord for Grønland for at kunne dokumentere et krav om udvidelse af kontinentalsoklen ud over 200 sømil i dette område.

Nordpolen var dækket af 10/10 havis så Oden måtte - som også i ugerne forinden - bryde en rute igennem til dels svær havis.

Læs videre i 5. feltrapport på a76.dk

Ankomsten til Nordpolen blev markeret på traditionel vis ved at hejse et flag for hvert af de lande, der er repræsenteret ombord på Oden : Danmark, Sverige, Canada, Rusland, Tyskland, USA, Spanien, Grønland og Nunavut - en tradition som sikkert alle ekspeditioner, der når Nordpolen, efterlever. Foto: Benjamin Hell.
Forstør foto