Kortlægning af klimaforskningen i Danmark

02-04-2009

Klimaforskningen tegner sig kun for omkring halvanden procent af al forskning i den offentlige sektor og for omkring tre procent i den private. Alligevel er danske klimaforskere blandt de mest citerede i verden.

Omfanget af den danske forskningsindsats på klimaområdet fremgår af en kortlægning af klimaforskningen, som Koordinationsenhed for Forskning i Klimatilpasning (KFT) har gennemført i samarbejde med Videnskabsministeriet og Klima- og Energiministeriet.

Flere resultater af kortlægningen er offentliggjort i rapporten "Kortlægning af Klimaforskning i Danmark", der som den første af sin art rummer en analyse af data og information indsamlet gennem en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt forskere og forskningsinstitutioner i den offentlige og private sektor.

Undersøgelsen viser, at kun en mindre del af både de offentlige og de private forskningskroner går til forskning i klima og klimatilpasning. Målt på forskerårsværk tegner klimaforskningen i den offentlige sektor sig for omkring halvanden procent af al forskning, og målt i penge for omkring tre procent af de private forsknings- og udviklingsbudgetter. Samtidig viser rapporten, at danske klimaforskere er blandt de mest citerede rundt om i verden. Især er dansk iskerneforskning internationalt anerkendt.

Kortlægningen bidrager til en vidensbank over kompetencer for klimaforskning inden for de danske forskningsmiljøer og over klimaforskningsprojekter og udgør et centralt element i identifikation, tilrettelæggelse og koordinering af kommende klimaforskningstemaer og -aktiviteter. Kortlægningen giver unikke muligheder for at involvere forskere på tværs af de traditionelle fagmiljøer i klimaforskningstemaer og -aktiviteter til gavn for samfundets forskellige sektorer og deres tilpasning til klimaændringer.

GEUS er aktiv partner i KFT.

Kortlægningen kan findes på Videnskabsministeriets hjemmeside

Se pressemeddelelse om kortlægningen

For spørgsmål/kommentarer til kortlægningen: kontakt: Karen Villholth