Flydende forskningslejr på havisen nord for Grønland

16-04-2009

Danske forskere er i gang med at kortlægge, hvordan det Arktiske Ocean reagerer på klimaændringerne. Det foregår fra en flydende islejr på havisen nord for Grønland.

Midt i april drager flere danske forskere langt nord på, for at undersøge is og klimaforholdene i det Arktiske Ocean nord for Grønland. Området er dårligt undersøgt, dels fordi det er svært at komme til og dels fordi isforholdene er meget vanskelige. Forskerne skal arbejde fra en teltlejr på havisen, som med strøm og vind driver rundt i det ugæstfrie og isdækkede hav.

I de seneste år er der sket store ændringer i det Arktiske Ocean på grund af de igangværende klimaændringer. Havisdækket svinder ind og havstrømmene ændrer sig, og forskerne skal indsamle en lang række data om klima, isbevægelse, istykkelse og biologiske data for at beskrive en slags basistilstand for området, som fremtidige ændringer kan sammenlignes med.

Projektet med navnet GreenArc Icecamp (Climate and environmental changes in the Arctic Ocean north of Greenland) ledes af Danmarks Meteorologiske Institut og der deltager forskere fra DTU, Grønlands Naturinstitut og GEUS.

Forskerne fra GEUS, Naja Mikkelsen og John Boserup skal tage sedimentkerner op fra havbunden forskellige steder i området under isflagens drift for at studere ændringerne af klimaet og isforholdene nogle hundredetusinder af år tilbage i tiden.

Dette arbejde bygger videre på resultater fra projektet GreenIce, hvor der i 2004 blev boret sedimentkerner fri af havbunden over den sydlige del af Lomonosov ryggen et andet sted i det Arktiske Ocean nord for Grønland. Disse kerner viser, at dette område har været isfrit eller næsten isfrit i to perioder i løbet af de sidste 130.000 år, blandt andet i en varmere kort periode i den seneste istid. Resultaterne udfordrede den almindelige opfattelse, at området nord for Grønland er den del af det Arktiske Ocean, hvor havisen vil være mest stabil under et varmere klima. Indsamlingen af de nye kerner flere nye steder nord for Grønland vil være med til at belyse, hvor almindelig de tidligere isfrie områder har været i denne isbefæstede region.

Forskerne vil, når det er muligt, sende beretninger om arbejdet i den ugæstfrie arktiske natur. Følg med på bloggen: Mellem Nordpolen og Grønland
arktis.vejrblog.dk

Mød forskerne fra GEUS på ekspeditionen GreenIce i 2004 i TV-programmet Viden om: "Klimaet set fra en isflage", hvor de fortæller om undersøgelserne i det Arktiske Ocean.
http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Programmer/2004/10/20070705154734.htm

Forskere fra GEUS henter sedimentkerner op fra havbunden under projekt GreenIce i 2004

Forskere fra GEUS henter sedimentkerner op fra havbunden under projekt GreenIce i 2004
Forstør foto

Naja Mikkelsen fra GEUS deltager i den tre uger lange ekspedition på havisen nord for Grønland fra midten af april.

Naja Mikkelsen fra GEUS deltager i den tre uger lange ekspedition på havisen nord for Grønland fra midten af april.
Forstør foto

Forskerlejr på havisen nord for Grønland under projekt GreenIce i 2004.

Forskerlejr på havisen nord for Grønland under projekt GreenIce i 2004.
Forstør foto

John Boserup fra GEUS deltager i projektet GreenArc Icecamp nord for Grønland fra midten af april og tre uger frem.

John Boserup fra GEUS deltager i projektet GreenArc Icecamp nord for Grønland fra midten af april og tre uger frem.
Forstør foto