EU's godkendelsesprocedure for pesticider tager ikke højde for nok

29-04-2009

EUs godkendelsesprocedure for pesticider tager ikke højde for langtidsudvaskningen af pesticider og deres nedbrydningsprodukter til grundvandet. Det viser et nyt studium.

EU's procedure for godkendelse af hvilke pesticider, man må anvende i landbruget, sikrer ikke i tilstrækkelig grad grundvandet mod forurening med pesticidernes nedbrydningsprodukter. Det viser et nyt modelstudium, som netop er offentliggjort i tidsskriftet Environmental Science & Technology.

Her har forskere fra GEUS, COWI A/S og Aarhus Universitet set EU's godkendelsesprocedure for pesticider efter i sømmene. Arbejdet viser, at hvis man følger den anviste procedure, risikerer man at undervurdere risikoen for grundvandsforurening, når udvaskningen af nedbrydningsprodukter foregår over lang tid.

Godkendelse af pesticider i Danmark og EU er blandt andet baseret på modelberegninger. Men det er ikke dokumenteret om de anvendte modeller er i stand til at beregne en langsigtet udvaskning af pesticider eller deres nedbrydningsprodukter. EU's anbefalede brug af modeller i godkendelsesproceduren forholder sig herved ikke til langsigtet udvaskning af nedbrydningsprodukter.

Mistanken om, at den nuværende godkendelsesprocedure ikke i tilstrækkelig grad sikrer grundvandskvaliteten mod langtidsudvaskning af pesticider og deres nedbrydningsprodukter, skyldes resultater fra det danske "Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand", hvor man på forskellige forsøgsmarker rundt om i landet måler om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet ved almindelig landbrugsdrift. Varslingssystemet har gjort det muligt over en årrække at følge udvaskningen af pesticidet metribuzin og flere af dets nedbrydningsprodukter. Et af disse, diketometribuzin, blev igennem mange år udvasket til grundvandet i så høje koncentrationer, at Miljøstyrelsen valgte at forbyde dets anvendelse.

En af de mest avancerede matematiske modeller, der indgår i EU's godkendelsesprocedure, er modellen MACRO. Det er denne models evne til at beregne langtidsudvaskningen af nedbrydningsproduktet diketometribuzin, som forskerne har testet i modelstudiet, ved at bruge målingerne fra Varslingssystemet som reference. Modelberegningerne viser, at anvendes modellen som foreskrevet i proceduren, undervurderer man i høj grad den langsigtede udvaskning af diketometribuzin til de grundvandsmagasiner, hvorfrader indvindes drikkevand.

Studiet understreger derfor et påtrængende behov for at kunne identificere og håndtere problematikken omkring langtidsudvaskning af pesticider og deres nedbrydningsprodukter, hvis godkendelsesproceduren skal bidrage til en sikring af grund- og drikkevand mod denne form for pesticidforurening. Med disse resultater fra Varslingssystemet, som er en del af den meget restriktive danske godkendelsesordning for pesticider, vil Miljøstyrelsen argumentere for en forbedret EU-godkendelsesprocedure for denne type af pesticider til fremadrettet sikring af vort grundvand.

Resultaterne er publiceret i:
Environmental Science & Technology 2009, 43(9), 3221-3226. Ability of the MACRO Model to Predict Long-Term Leaching of Metribuzin and Diketometribuzin. Af Annette E. Rosenbom, Jeanne Kjær, Trine Henriksen, Marlene Ullum og Preben Olsen.
Læs abstrakt af artikel:
pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es802752x?prevSearch=rosenbom&searchHistoryKey

I Danmark anvendes risikovurderingsmodeller samt øvrige informationer i godkendelsesproceduren - herunder Varslingssystemet. Dette giver en god ekstra sikkerhed for det danske grundvand. Varslingssystemet er et samarbejdsprojekt mellem GEUS, Miljøstyrelsen, Århus Universitets Jordbrugsvidenskabeligt Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser.
Læs om "Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet": pesticidvarsling.dk

Kontakt:
Annette E. Rosenbom, GEUS.
Tlf. nr.: 38 14 29 34
E-mail: aer@geus.dk