Nielsenit - et nyt mineral

09-06-2008

Et nyt mineral har fået navnet Nelsenit. Det stammer fra en prøve Troels Nielsen fra GEUS har fundet i den såkaldte Skærgårdsintrusion i Østgrønland, men det er den russiske geolog Nikolai Rudashevsky, som har fundet og navngivet det.

Nu ligger den der - en videnskabelig beskrivelse af mineralet Nielsenit. Det er opkaldt efter den danske geolog, Troels F. D. Nielsen, fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), som en anerkendelse for hans store indsats i udforskningen af netop det område hvor mineralet findes.

Mineralet, som den russiske geolog Nikolai S. Rudashevsky fandt i prøver af bjergart samlet af Troels F. D. Nielsen i den såkaldte Skærgårdsintrusion i Østgrønland, er kun fundet dette ene sted i verden. Skærgårdsintrusionen er, udover at være et lagdelt magmakammer, kendt flere sjældne mineraler. En del mineraler er fundet første gang i dette område, og er senere også fundet andre steder, mens andre mineraler kun er fundet dette ene sted i hele verden.

Det er den canadiske geolog, A.M. McDonald, som sammen med Nikolai Rudashevski og kolleger beskriver mineralet for første gang, i det seneste nummer af tidsskriftet, The Canadian Mineralogist.Overalt i mineralogiens verden har det været en tradition at opkalde mineraler efter centrale personer fra geologiens historie. Den tradition har også været brugt når det gælder Grønlands mineraler. Nye navne skal godkendes af den internationale kommission for nye mineraler, nomenklatur og klassifikation, hvor ca. 30 medlemmer gennemgår den videnskabelige dokumentation for det nye mineral, og tager stilling til om det kan godkendes eller ej. En gentleman agreement forhindrer, at man opkalder et mineral efter sig selv. Til gengæld er der så rig lejlighed til at fremhæve andre personer med direkte eller indirekte betydning for mineralogi og geologi i området.

For at noget kan kaldes et nyt mineral, skal det forekomme i naturen, have en fast krystalstruktur, en veldefineret kemisk sammensætning, og må ikke tidligere være beskrevet. Syntetisk skabte krystaller kan ikke accepteres. Nielsenit blev godkendt som nyt mineral i 2004, men er altså først detaljeret beskrevet nu i 2008.

Nu til dags bruger man meget raffineret udstyr, som f.eks. røngtendiffraktiometre, elekronmikroskoper og elektronmikrosonder, til at bestemme mineralernes indre opbygning. Det er også tilfældet med det nye mineral Nielsenit. Der er tale om ganske små krystaller og korn, og der findes derfor ingen "almindelige" billeder af mineralet. Billederne der kan ses her stammer fra elektronmikrosonder og fra elektronmikroskoper.

Hvis du vil vide mere om mineraler fra Grønland, kan du læse bogen "En verden af mineraler i Grønland":
www.geus.dk/publications/boeger/mineraler_groenland-dk.htm

nielsenit

Troels F. D. Nielsen (til højre)

Troels F. D. Nielsen (til højre), som mineralet nielsenit har fået sit navn efter. Troels F. D. Nielsen er til daglig seniorforsker ved GEUS.