2008 - Jordens Internationale År - nyt nummer af bladet Geoviden

24-06-2008

I bladet Geoviden - geologi og geografi nr. 1, 2008 kan du læse en række historier om, hvordan geovidenskabelig viden kan fremme en mere hensigtsmæssig brug af vores Jord, så vi også kan leve her i fremtiden.

Vand, mineraler, olie, jordskælv og megabyer er på dagsordenen i det seneste nummer af det populærvidenskabelige blad Geoviden, der nu er tilgængelig på nettet. Bladet sætter fokus på emner, hvor specielt geovidenskaberne har stor betydning for mennesker og natur, og det markerer at FN har udråbt 2008 som "Planeten Jordens Internationale År". Det skete på FN´s generalforsamling i 2005 for at skabe grundlag for, at Jordkloden fortsat kan give nuværende og fremtidige beboere plads at bo på, mad at spise, de materialer der er forudsætningen for deres eksistens og en mangfoldig natur.

Læs om:
- Planeten Jordens internationale år
- Ressourcen vand
- De uundgåelige naturkatastrofer - viden kan beskytte os
- Ressourcer - bæredygtig brug af energi og råstoffer
- Megabyer

Læs bladet on-line eller bestil gratis abonnement på den trykte udgave
geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html