Nye geologiske kort over Nord- og Nordøstgrønland

25-01-2008

Gamle bjergkæder, havaflejringer og vulkanske områder kan nu søges på internettet og bestilles som nye trykte geologiske kort over Nord- og Nordøstgrønland.

I august 2007 udgav GEUS et sæt nye trykte topografiske kort fra Nord- og Nordøstgrønland, og nu følger de tilsvarende geologiske kort. Det drejer sig om 53 nye kortblade i skalaen 1:250.000, der dækker området fra 80 grader nord i det vestlige Nordgrønland over det nordligste Grønland ved Kap Morris Jesup og hele vejen syd over til Scoresby Sund i det centrale Østgrønland.

Kortene samler mange års geologisk udforskning af de mest øde og utilgængelige områder i Grønland, og de er baseret på oplysninger fra syv tidligere kortblade i skala 1:500 000, som blev publiceret mellem 1984 og 2004.

Kortlægningen af de fjerne nordlige områder i skala 1:500 000 blev startet af GEUS i 1968 og sluttede i 1998 efter en omfattende indsats med mange store ekspeditioner til Grønlands ubeboede områder. Den gradvise udvikling i forståelsen af geologien i Nord og Nordøstgrønland i de sidste to årtier er indarbejdet i de nye kort, og nomenklatur og kortenheder er homogeniseret på tværs af de oprindelige kortgrænser. En fælles geologisk legende for alle de nye 1:250 000 kort er trykt som et separat blad.

Fra slutningen af 1960'erne og frem mod år 2000, deltog der årligt omkring 100 personer i feltarbejdet på de store ekspeditioner. Arbejdet foregik ud fra baselejre, der blev bygget i ødemarken. Herfra blev geologerne to og to fløjet ud i fjeldene for til fods at kortlægge geologien fra små teltlejre. Ud over GEUS's egne geologer har der deltaget forskere fra en lang række institutioner i Danmark og andre lande i feltarbejdet, hvilket betød, at bearbejdelsen af de indsamlede data blev stærkt intensiveret.

Trykningen af de 49 nye geologiske kortblade er finansieret af Aage V. Jensens Fonde.

Både de topografiske og geologiske data kan søges frem på et interaktivt kort på GEUS' hjemmeside:
arcims.mim.dk/website/GEUS/Greenland/Geo_Neg

De trykte kort kan købes hos GEUS.

Yderligere oplysninger:
Willy Weng, GEUS
Tlf.: 38 14 22 60
E-mail: ww@geus.dk

Baselejr for geologiske undersøgelser

Baselejr for de geologiske undersøgelser i Warming Land i det centrale Nordgrønland. Foto: Jakob Lautrup, GEUS.
- Download større udgave (~1,8Mb)

Inddeling og dækning af geologiske kort 1:250.000

Inddeling og dækning af geologiske kort 1:250.000