Over 3000 indberetninger om jordskælvet den 16/12

18-12-2008

GEUS har fået omkring 3000 indberetninger med folks oplevelse af jordskælvet forleden. De kommer til at danne basis for en analyse efter Mercalli-skalaen, der er baseret på folks oplevelser.

Så blev der lidt ro i Geofysisk Afdeling her på GEUS, hvor seismologerne holder til. Interessen for jordskælvet har været overvældende. GEUS har modtaget over 3000 indberetninger fra personer i Danmark og Sverige, som har oplevet jordskælvet. Vi siger mange tak for indsatsen – nye indberetninger er velkomne.

GEUS vil i samarbejde med det Svenska Nationella Seismiska Nätet på Uppsala Universitet analysere data fra jordskælvet. Den foreløbige analyse viser, at der endnu ikke er registeret efterskælv.

På GEUS' målestation i København bevægede jorden sig 0,02 mm op/ned og 0,04 mm fra side til side. Jordaccelerationen blev målt til 0,015 m/s2 op/ned og 0,023 m/s2 fra side til side.

Lyde fra skælvet
Flere af bidragene beretter om rumlende lyde, som minder om en lastbil, der kører forbi i nærheden, eller et skarpt smæld. I sig selv siger jordskælv ikke noget, da det er bølger i jorden, og de rumlende lyde kan være fra tagkonstruktioner på bygninger eller lignende, som giver sig på grund af rystelserne.

Men det høje smæld kan godt være skabt af jordskælvsbølgernes møde med jordoverfladen. Det viser erfaringer fra andre dele af verden. Når jordskælvsbølgerne rammer jordoverfladen, bliver vibrationerne omsat til en lyd. Man kan sige, at den vibrerende jordoverflade virker som en gigantisk højtaler.

Indberetningerne er nyttige
De mange beskrivelser af, hvordan folk har oplevet jordskælvet, vil nu blive gennemgået af seismologerne, som blandt andet bruger indberetningerne til at bedømme intensiteten af skælvet. Herved får de skælvet placeret på Mercalli-skalaen, som beskriver jordskælvets virkning på mennesker, natur og bygninger. Et jordskælv kan nemlig opleves meget forskellig selv inden for små afstande på grund af forskelle i undergrundens geologi.

For de særligt videbegærlige kan vi anbefale en engelsksproget faglig artikel om et jordskælv på Sjælland i november 2001. Den er netop kommet i Dansk Geologisk Forenings Bulletin:
The earthquake that shook central Sjælland, Denmark, November 6, 2001

Yderligere oplysninger:
Peter Voss, GEUS
tlf.: 38142527
mail: pv@geus.dk

Målinger af jordskælvet fra fire danske seismografer.

Jordskælv registreret siden 1970

Kort, som viser hvorfra GEUS har modtaget indberetninger om rystelser

Kort, som viser, hvorfra GEUS har modtaget indberetninger om rystelser. Den grønne cirkel viser epicenteret for jordskælvet den 16. december 2008