Livets historie - Phanerozoikum. Læs Geoviden nr. 4, 2008

Publiceret 22-12-2008

Gennem den sidste halve mia. år har dyrene hastigt udviklet nye arter og faunaer. Den overordnede udvikling indeholder en række grundlæggende træk, nogle cykliske gentagelser og nogle imponerende arter.

Det er også fra denne del af "Livets historie", at fossiler - i den mere traditionelle forstand - kendes. Phanerozoikum er således det Eon, hvor livets mangfoldighed bliver synliggjort - ikke ved en gradvis forøgelse af antallet af arter, men gennem en kombination af koncentrerede eksplosioner i mangfoldighed og kortvarige perioder med katastrofer og masseuddøen.

Og meget mere end det: det er nemlig i Phanerozoikum at livet erobrer både landjorden og lufthavet, og det er i løbet af dette Eon vi ser kimen til de overordentligt komplekse, økologiske strukturer, der kendetegner livet i dag.

Læs om:

  • Palæozoisk liv
  • Den moderne fauna
  • Livets opbygning

Læs bladet on-line eller bestil gratis abonnement på den trykte udgave http://geocenter.dk/publikationer/geoviden/index.html
Den første del af "Livets historie" (Prækambrium) kan man læse om i Geoviden nr. 3, 2008.