Jordskælv vækkede mange, men der er ikke grund til bekymring

16-12-2008

Et jordskælv med styrke 4,7 på Richterskalaen har ramt Skåne ca. 40 km øst for Malmø. Folk på Sjælland har mærket skælvet, men der er ingen ødelæggelser ved så svagt et skælv.

Kl. 6:20 kunne man i store dele af Danmark mærke rystelserne fra et jordskælv. Jordskælvet havde sit epicenter i Skåne, ca. 40 km øst for Malmø. De foreløbige målinger viser at jordskælvet havde en styrke på 4.7 på Richterskalaen.

"Vores erfaringer fra jordskælvsovervågningen viser, at vi ikke oplever efterskælv, som kan mærkes, men som kan måles med fintfølende instrumenter" siger seismolog Søren Gregersen fra GEUS og forsætter:

"Vi bor i en zone, hvor der ind imellem optræder jordskælv, og der har før været målt skælv med samme styrke, som det vi kunne mærke i morges. I 1904 var der i den nordlige del af Kattegat et jordskælv, som senere er blevet bedømt til at have en styrke på 5.5. Senest vi oplevede et jordskælv af samme størrelse, som det i morges, var i 1985, hvor epicenteret lå nord for Gilleleje. Store bygningskonstruktioner som fx de store broer er dimensioneret efter den erfaring, vi har med alle målingerne"

Zonen med de fleste jordskælv i det danske område strækker sig fra Sydsverige ind over Nordsjælland og videre ud i Kattegat over Nordjylland til Skagerrak.

"GEUS er i kontakt med de relevante myndigheder, og vi følger selvfølgelig sagen tæt," siger direktør Johnny Fredericia

GEUS har målt jordskælvet på seismologiske målestationer og er nu ved at indsamle data fra målestationer i vores nabolande for at få en præcis bestemmelse af jordskælvets placering og størrelse.

"Vi er meget glade for de mange indberetninger fra borgerne som tikker ind via vores hjemmeside eller telefonerne. Det hjælper os med at få et mere komplet billede af, hvordan danskerne har mærket skælvet" slutter Johnny Fredericia.

Har du mærket skælvet:
Har du mærket jordskælvet så vil vi være glade for din Indberetning af jordskælv

Læs mere om jordskælv:

https://www.geus.dk/natur-og-klima/jordskaelv-og-seismologi

Læs artiklen:
Danske jordskælv - 200 registrerede jordskælv på 75 år
www.geus.dk/publications/div-artikler/geologisk-nyt-6-2004-dk.htm

Yderligere oplysninger:

Peter Voss
tlf.: 38142527
mail: pv@geus.dk

Søren Gregersen
tlf.: 38142450
mail: sg@geus.dk

Jens Jørgen Møller
tlf.: 38142525
mail: jjm@geus.dk

Forekomsten af jordskælv i Danmark siden 1970

Forekomsten af jordskælv i Danmark siden 1970 med angivelse af skælvenes størrelse (Magnitude).