Jordskælv i Danmark

16-12-2008

Klokken 16:20 rystede store dele af Danmark på grund at et mindre jordskælv i Skåne. Hvis du har følt skælvet, vil GEUS gerne have din beretning.

Kl. 6:20 kunne man i store dele af Danmark mærke rystelserne fra et jordskælv. Jordskælvet havde sit epicenter i Skåne, ca. 40 km øst for Malmø. De foreløbige målinger viser at jordskælvet havde en styrke på 4.7 på Richterskalaen.

GEUS har målt jordskælvet på seismologiske målestationer og er nu ved at indsamle data fra målestationer i vores nabolande for at få en præcis bestemmelse af jordskælvets placering og størrelse. Jordskælvet har udsendt rystelser, der har kunnet måles helt i Thailand.

Det sidste danske jordskælv i den størrelse var i 1985, hvor epicentret lå nord for Gilleleje.

Har du mærket skælvet:
Har du mærket jordskælvet så vil vi være glade for din indberetning

Læs mere om jordskælv:
Jordskælv og seismologi

Yderligere oplysninger:

Peter Voss
tlf.: 38142527
mail: pv@geus.dk

Søren Gregersen
tlf.: 38142450
mail: sg@geus.dk

Jens Jørgen Møller
tlf.: 38142525
mail: jjm@geus.dk

Jordskælvets epicenter i Skåne

Jordskælvets epicenter i Skåne. Kilde: European - Mediterranean Seismological Centre.