Flere danskere har undret sig over navnet GEUS

22-12-2008

Det er ikke oplagt, at forkortelsen GEUS dækker over institutionen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Forklaringen inkluderer sprog og politik og et årti.

Som en reaktion på den store omtale af jordskælvet den 16/12 har vi fået flere spørgsmål fra danskerne om, hvad GEUS egentlig står for. Ja, der er endda lavet væddemål om det. Og det er da også et godt spørgsmål. Vores fulde navn er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, men sådan har det ikke altid været.

GEUS som institution blev skabt i 1995, da Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU) og Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) blev fusioneret, og vi fik da navnet Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Det var to institutioner med mange år på bagen. GGU blev således oprettet i 1946, og DGU's historie strækker sig helt tilbage til 1888.

Det daværende lange navn: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse ville mest logisk blive forkortet til DGGU, men det er meget vanskeligt at sige, så vi besluttede os for at bruge forkortelsen GEUS, som står for GEologisk UnderSøgelse. Det ligger bedre i munden og er kort, og en geologisk undersøgelse er et begreb i hele verden. Ja, næsten alle lande har, ligesom Danmark, en geologisk undersøgelsesinstans, som forsker i undergrunden og naturen, så vi kan forvalte vores ressourcer som vand, energi, sand, grus, kalk, mineraler og natur på den bedste måde.

I 2007 kom der en ny lov om GEUS i forbindelse med reorganiseringen af det danske forskningslandskab, og her fik vi så vores nuværende navn: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, men vi bevarede forkortelsen GEUS, da vi er landets Geologiske Undersøgelse.

Bestil bogen 'En jordisk krønike' med historien om det tidligere DGU

Yderligere oplysninger:
Informationschef Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf: 38 14 21 02
E-mail: hht@geus.dk