GEUS deltager i jubilæumsekspedition til Nordøstgrønland - Læs Christians Knudsens dagbog - opdateret pr 20/8

05-08-2008

Træskonnerten Activ drager til Grønland på jubilæumsåret for Danmarksekspeditionens hjemkomst. GEUS har tre forskere med på den nye ekspedition, hvor det gamle skib har fået helt nyt udstyr.

I år er det 100 år siden at Danmarksekspeditionen, med polarforskeren Mylius-Erichsen som leder, kom hjem fra Nordøstgrønland. Det har inspireret til dette års polareventyr med træskonnerten Activ, som 3 medarbejdere fra GEUS har været så heldige at blive inviteret med på.

Træskibet Activ blev bygget i 1952 i Svendborg, og er det sidste skib der blev bygget til Issejlads, fordi det skulle bruges som handelsskib på Grønland. Nu, præcis 50 år efter dets sidste tur på Grønland, er det så tilbage i ishavet - denne gang med kaptajn Jonas Bergsøe ved roret. Inden togtet har skibet været en tur på værft for at blive forberedt til sejladsen i det barske ishav. Blandt andet har det fået monteret isknive og et bredt stålbælte for at modstå isen.

Eventyr og forskning
Skibet er også blevet udrustet med moderne forskningsudstyr til turen, for det skal også være base for de forskere der skal udføre forskningsprojekter om fortidens klima og dannelseshistorien for de aflejringer man finder langs den nordøstgrønlandske kyst.

GEUS har 3 forskningsprojekter på Activ denne sommer:

Klimaprojektet: Ved at undersøge sedimenterne ud for den nordøstgrønlandske kyst, er det muligt at tolke hvordan klimaet har udviklet sig igennem de sidste 4.500 år. Derfor skal der bores 6 m lange sedimentkerner, som hentes op fra dybet og analyseres.

Isstrømsprojektet: Ved hjælp af geofysiske metoder, bliver havbunden detaljeret kortlagt i de store fjordsystemer som Activ krydser på sin færd. Derved kan vi få ny viden om hvordan isstrømmene bevæger sig og påvirker underlaget. Det kan så igen give os viden om indlandsisens smeltemønstre.

Oliereservoir-projektet: Inde på land samles der prøver fra sandstenene fra Trias- og Juraperioden. Sandkornene analyseres kemisk og fysisk, så man kan tolke deres bevægelsesmønstre og sandstenenes dannelse. Den viden kan bruges til at forstå dannelsen af oliereservoirer, da olie oftest i naturen lagres i sandsten.

Projekterne udføres af følgende forskere fra GEUS: Statsgeolog Christian Knudsen, seniorforsker Naja Mikkelsen og seniorforsker Tove Nielsen.

Vil du følge med i forskeren Christian Knudsens oplevelser på Activ, kan du læse mere i hans dagbog eller på hans blog på Videnskab.dk

Du kan også følge med i togtet på Politikens blog

Her kan du se videoer fra togtet:
www.youtube.com/watch?v=jlkSqrg_fjs
www.youtube.com/watch?v=XzvKRqRxVMA

Er du interesseret i at læse om den oprindelige Danmarksekspedition, har Arktisk Institut lavet en jubilæumsside, med masser af læsestof

Tove Nielsen

Seniorforsker Tove Nielsen, Geofysisk Afdeling, GEUS

Naja Mikkelsen

Seniorforsker Naja Mikkelsen, GEUS' afdeling for kvartærgeologi

Christian Knudsen

Statsgeolog Christian Knudsen, GEUS' afdeling for geologisk kortlægning

Det smukke træskib Activ

Det smukke træskib Activ, som skal være base for 3 af GEUS' forskere på dets togt langs den nordøstgrønlandske kyst.
Forstør foto

Kaptajn Jonas Bergsøe på Activ

Kaptajn Jonas Bergsøe på Activ, inden det lagde ud fra Københavns Havn
Forstør foto