Verden mødes om mere troværdige vandmodeller

11-09-2007

Troværdige grundvandsmodeller er nødvendige for at lave de beregninger, som giver en effektiv udnyttelse af vandet. Derfor er modeller på programmet ved konferencen ModelCARE 2007.

Troværdigheden af modeller til beskrivelse af grundvandet er på programmet, når forskere fra hele verden i øjeblikket er samlet till konferencen ModelCARE 2007 i København fra den 9. til den 13. september. Matematiske modeller er i dag uundværlige værktøjer til forvaltning af grundvandsressourcerne og der stilles større og større krav til, at modellerne regner rigtigt.

- Vand er en af verdens vigtigste ressourcer, som vi skal forvalte på den bedste mulige måde. Udviklingen af mere troværdige modeller til at regne på vores grundvand er et vigtigt skridt på vejen mod en bæredygtig udnyttelse og god forvaltning af grundvandsressourcerne, siger forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS, der er en af drivkræfterne i organisationskomitéen for konference.

- Jeg er utrolig glad for den store interesse, der er for konferencen, og jeg synes det er flot at 184 forskere fra 32 lande deltager. Her iblandt verdens fremmeste eksperter indenfor grundvandsmodellering, fortsætter han.

ModelCARE konferencen foregår i Geocenter København på Øster Voldgade 10, hvor der både er foredrag og udstilling af forskningsarbejder. Den danske interesse for konferencen er også stor, og ca. 50 personer fra universiteter, forskningsinstitutioner, rådgivende firmaer, vandselskaber og miljøcentre deltager.

Yderligere oplysninger:

Jens Christian Refsgaard, GEUS
Tlf: 38 14 27 76
E-mail: jcr@geus.dk

ModelCARE 2007 konferencen er i fuld gang på Geocenter København

ModelCARE 2007 konferencen er i fuld gang på Geocenter København. Mere troværdige vandmodeller er på dagordenen.