Kontrol af grundvand og drikkevand - optimering af vandværkers valg af pesticidanalyser

05-10-2007

GEUS har udarbejdet rapporten: Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter. Den skal hjælpe vandforsyningerne med at optimere deres valg af pesticidanalyser.

På vegne af Miljøstyrelsen har GEUS udarbejdet rapporten:

Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter

Resumé
Formålet er at optimere vandforsyningernes valg af pesticidanalyser i forbindelse med kontrollen af grundvand og drikkevand. Projektet sammenfatter således pesticidanalyser fra vandforsyningerne i GEUS' database (Jupiter Databasen), og diskuterer i forlængelse sammenhænge mellem bl.a. geologi og fund af stofferne. Udover pesticidanalyser fra DK indeholder rapporten en oversigt over udenlandske pesticidanalyser.

Serietitel- og nummer: Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 26 2007
Udgiver: Miljøstyrelsen
Ansvarlig institution: GEUS
Copyright: Miljøstyrelsen
Forfatter: Walter Brüsch, GEUS

Link til Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 26, 2007

Kontakt:
Walter Brüsch, GEUS
Tlf: 38 14 23 27
E-mail: wb@geus.dk