Ny grundvandspris til statsgeolog Richard Thomsen

02-11-2007

Statsgeolog Richard Thomsen fra GEUS modtog den 1. november G.O. Andrups Grundvandspris for sit livslange arbejde med at sikre grundvandet og sin medvirken til at udvikle nye metoder indenfor grundvandsbeskyttelse.

Grundvandsprisen på 60.000 kr. blev overrakt af Erling Bonnesen - medlem af Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg ved et arrangement i Odense Congress Center.

Ved overrækkelsen sagde Erling Bonnesen:
"Richard Thomsen har i et livslangt virke arbejdet på at sikre grundvandet, samt vist og demonstreret, at dette har kunnet lade sig gøre, herunder medvirket til og igangsat udvikling af nye metoder. Han har haft et visionært øje for mulighederne i forskningen og haft evne til at skabe forståelse for - og dermed virkeliggørelse af - en enestående grundvandsbeskyttende indsats, som er under gennemførelse i Danmark. Richard Thomsen har haft visionen og evnen til at bane vejen for en indsats af et omfang mange tvivlede på, der kunne skabes samfundsmæssig opbakning og finansiering til. Uden Richard Thomsen's visioner havde grundvandsbeskyttelsen næppe haft den fremtrædende plads den har i Danmark. Richard Thomsen har tydeligt og aktivt formidlet sine idéer og vedholdende arbejdet for deres gennemførelse - ikke for egen skyld - men for missionen: At beskytte grundvandet. Richard Thomsen har således været en hovedaktør i gennemførelse af en indsats af en karakter, som netop G. O. Andrup ville have ønsket, men som tiden dengang ikke var moden til."

Den nye G.O. Andrups Grundvandspris er indstiftet af Odense Vandselskab, og den skal sætte grundvand og drikkevandskvalitet på dagsordenen. Richard Thomsen er den første modtager af den prisen. Den er opkaldt efter direktøren for Odense Vandforsyning i årene 1947-1973. Han var en ivrig miljødebattør og stærk fortaler for grundvandsbeskyttelse. Han advarede bl.a. sin samtid mod overgødskning og sprøjtegift, længe før man overhovedet undersøgte grundvandet for sprøjtemidler. "Andrup turde, hvor andre tav. Og det er det, grundvandsprisen handler om", fortæller direktøren for Odense Vandselskab Anders Bækgaard på vandselskabets hjemmeside. "Vi skal sørge for til stadighed at være opmærksom på de problemer, som vandbranchen står over for. Og forstå at værdsætte de mennesker og organisationer, som gør en ekstraordinær indsats inden for grundvandsbeskyttelse."

Yderligere oplysninger
Statsgeolog Richard Thomsen, GEUS
Tlf: 38 14 20 80
E-mail: rth@geus.dk

Statsgeolog Richard Thomsen fra GEUS til venstre modtager G. O. Andrups Grundvandspris

Statsgeolog Richard Thomsen fra GEUS til venstre modtager G. O. Andrups Grundvandspris af Erling Bonnesen, medlem af Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg. Den tidligere direktør for Odense Vandforsyning G.O. Andrup, som har lagt navn til prisen, kigger til fra billedet på væggen. Foto: Odense Vandselskab.